Bütünsel Yoga Terapi
  • Lütfen bel, diz, boyun, omuz, kalça, kısacası hiçbir eklemde tek bir noktada bir acı, batma, elektrik çarpması hissi olması durumunda poza devam etmeyin.
  • Kaslarda ağrı, yorulma, zorlanma tabii ki normal ve istediğimiz bir etki ancak acı, katlanılmaz bir zorlanma, çekiştirme hali ise kaçınmamız gereken duygular.